Sundbyernes Grundejerfællesskab

Velkommen til SGF’s nye og mere overskuelige hjemmeside.

SGF vil i fremtiden fokusere mere på hjemmesiden og holde den opdatere med informationer og artikler relevante for grundejerforeninger på Amager.

For nu finder du de seneste nyhedsbreve og indlæg, men vi vil løbende gennemgå de gamle indlæg og tilføje hvad vi finder relevant.

Hvis der er emner som du finder relevant for vores medlemmer er du velkommen til at skrive til bestyrelsen og så vil vi se om vi kan stykke et indlæg samme.

Med venlig hilsen, SGF

 • Brøndrensningsordning

  Brøndrensningsordning med Leif M Jensen A/S

  Medlemmer af SGF kan deltage i den brøndrensningsordning, som er indgået med firmaet Leif M
  Jensen, LMJ.
  Ordningen har fungeret i mange år til meget stor tilfredshed for vore medlemmer.
  Der foretages én årlig oprensning hen mod slutningen af året af rendestensbrøndene i de veje, der
  ligger inden for medlemsforeningens område.
  Nedenfor er der et tilmeldingsskema og yderligere oplysninger om ordningen.
  Man tilmelder sig direkte til LMJ
  Kontaktperson i LMJ: Kim Mortensen, der træffes på tlf. 4327 1562 eller mobil 5151 7404
  Skemaet sendes via mail til: km@lmj.dk eller med post til LMJ, Sydvestvej 70, 2600 Glostrup, att:
  Kim Mortensen

  Professionel Kloakrensning og slamsugningService-tankrensning-og-sandfyldning
 • Advokat aftale

  Samarbejdsaftale med Advokatkontoret Kroer/Fink Advokater

  SGF har indgået samarbejdsaftale med advokatkontoret Kroer/Fink Advokater om juridisk bistand og rådgivning til SGF og SGF ’s medlemsforeninger og enkeltparceller i foreningerne.

  Samarbejdsaftalen omhandler, at SGF, medlemsforeninger og enkeltmedlemmer i foreningerne kan kontakte advokatkontoret med spørgsmål, hvor det vurderes, at der kan være behov for juridisk assistance i form af advokatbistand.

  Det kan dreje sig om:

  • Vedtægtsmæssige anliggender
  • Tvister omkring nabostridigheder og forhold mellem enkeltmedlemmer og foreningen
  • Tilbygning- og indbliksgener mv.
  • Sager i forhold til myndigheder og forsyningsselskaber
  • Erstatnings- og forsikringstvister, eksempelvis over for entreprenører, som måtte have forvoldt skade

  Det er i aftalen tydeliggjort, at henvendelser skal have en vis karakter af juridisk substans og tvistighed, hvorom der under henvendelsen aftales pris på advokatens forventede arbejde med sagen. Der betales ikke for henvendelsen til Advokatkontoret.

  Afregning for advokatmedvirken sker direkte til rekvirenten.

  Kontaktadressen er:

  Advokatkontoret Kroer/Fink Advokater

  Amager Strandvej 158 D,

  2300 København S.

  Telefon:  71992929  E-mail:  kontakt@kroerfink.dk  

  Att.: Advokat Mikael Skou Skjoldager

 • Retshjælpsforsikring

  Retshjælpsforsikring

  En vigtig forsikring at have med i forsikringspakken for grundejerforeninger.

  I SGF’s forsikringspakke, som indeholder Erhvervs-, Bestyrelses-, Ledelsesansvars- og underslæbsforsikring for en grundejer- eller ejerforening, mangler der dags dato en Retshjælpsforsikring.
  Vi har fra forsikringspakkens start ikke følt det nødvendigt at inkludere en retshjælpsforsikring, da vi udelukkende fokuserede på, at sikre foreningens bestyrelsesmedlemmer mod personligt at blive mødt med krav om erstatning, i tilfælde af en sag som kunne live rettet mod dem, hvilket der er eksempler på.

  Vi har på det seneste set flere sager rettet mod foreninger og ikke mod deres bestyrelser. Taber foreningen sagen vil det være forbundet med omkostninger, som foreningen må udrede. Dette kan man beskytte sig mod, ved at tegne en retshjælpsforsikring. I en forening har alle husstande hver især formentlig en husstandsforsikring, hvori der indgår retshjælp, men den kan man desværre ikke gøre brug af, når en sag rettes mod foreningen og ikke mod husstanden.

  Det er derfor nødvendigt at tegne en særskilt retshjælpsforsikring til foreningen. Det har blot den ulempe, at det er forbundet med en meget høj præmie på mange tusind kroner, hvis man som enkelt forening vil tegne en separat retshjælpsforsikring. Er man derimod flere grundejerforeninger som slår sig sammen, kan man opnå et fordelagtigt tilbud med en lavere præmie.

  Advokater er dygtige til at løse tvister – men også dyre i drift. Derfor vii mange foreninger uden retshjælpsforsikring ofte opgive for hurtigt og give efter for endda helt urimelige krav i tvister, af frygt for både at skulle dække sagsomkostninger, samt det beløb, som tvisten står om. Tvister kan opstå mellem foreningen på den ene side og mange forskellige personer/virksomheder på den anden side. Ofte er det mellem foreningen og f.eks. en håndværker, brolægger der har udført et stykke arbejde for foreningen.
  De dårligt renoverede fortove efter udrulning af fibernet er et godt eksempel på, at det i sidste ende kan være nødvendigt for foreningen at anlægge sag mod den ansvarlige entreprenør for at få arbejdet og sagen afsluttet og alt reetableret som det var før opgravningen. I dette tilfælde vil en retshjælpsforsikring dække sagsomkostningerne for foreningen, hvis altså foreningen har en fornuftig sag…

  SGF har indhentet et pristilbud på en individuel aftale om retshjælpsforsikring. For at kunne starte op, kræver det at min. 10 foreninger tilmelder sig aftalen. Det bliver individuelt på den måde, at det er den enkelte forening som indgår aftalen direkte med forsikringsselskabet. Tilbuddet dækker sagsomkostninger op til 150.000 kr. for den enkelte grundejerforening.
  Præmien udregnes efter hvor mange parceller der er i foreningen og præmien udgør 27,59 kr. pr. parcel.
  Er der fx 40 parceller i foreningen, vil den årlige samlede præmie udgøre 40 x 27,59 kr. = 1.103,60 kr.
  Der gælder dog en minimumspræmie på 1.060,00 kr., dvs. foreninger med færre end 35 parceller har en årlig præmie på 1.060,00 kr. Selvrisikoen er 10% af erstatningsbeløbet, minimum 5.000,- kr.

  Er din forening interesseret i at modtage et tilbud på en retshjælpsforsikringen så udfyld dokumentet nedenfor og send det til os. Vi sørger derefter for at sende det videre til forsikringsselskabet som vil kontakte jer.

  Du kan læse mere om forsikringen i policen her: http://sgfnet.dk/wp-content/uploads/2021/12/Retshjaelp-erhverv-betingelser-vers-2.pdf

 • Kollektiv ansvarsforsikring

  Kollektiv ansvarsforsikring

  SGF tilbyder en kollektiv ansvarsforsikring (Bestyrelsesforsikring) til foreningens medlemmer. Forsikringen er sammensat så den dækker behovet for parcel og grundejerforeninger.

  Policen kan hentes her:
  Kollektiv-ansvarsforsikring.pdf


  For nærmere information kontakt bestyrelsen: bestyrelsen@sgfnet.dk

 • Hegnsloven

  Hegnsloven

  De fleste foretrækker et godt naboskab – en hyggelig snak over hegnet søndag eftermiddag og fælles løsninger på hverdagens problemer. Men netop hegnet, der markerer skellet mellem din og din nabos grund, kan denne rammen om en svær nabostrid – måske synes du, at naboen klipper hækken for langt ned, eller at det nye hegn er for højt?
  For at undgå konflikter mellem dig og din nabo, har vi lavet en guide om hegnsloven.
  Guiden viser hvilke regler, der gælder, når du skal opsætte og vedligeholde dit hegn.
  Den forklarer, hvad du kan gøre, hvis du og din nabo er uenige om jeres fælles hegn, og hvordan hegnsynet kan hjælpe jer igennem en konflikt. Guiden kommer også med gode råd til, hvordan du undgår konflikter med din nabo.

Kommende aktiviteter

Bestyrelsesmøde, d. 21. juni kl. 18.00 Privat adresse
Bestyrelsesmøde, d. 30. august kl. 19.00 Englandsvej 10
Bestyrelsesmøde. d. 27. september kl. 19.00 Englandsvej 10
Bestyrelsesmøde, d. 24. oktober kl. 19.00 Englandsvej 10
Bestyrelsesmøde, d. 05. december kl. 18.00 Privat adresse