Sundbyernes Grundejerfællesskab

Velkommen til SGF’s hjemmeside.

SGF vil i løbet af 2024 fokusere mere på hjemmesiden og holde den opdateret med informationer og artikler relevante for grundejerforeninger på Amager.

Hvis der er emner som du finder relevant for vores medlemmer er du velkommen til at skrive til bestyrelsen og så vil vi se om vi kan stykke et indlæg sammen.

Med venlig hilsen, SGF

 • Brøndrensningsordning

  Brøndrensningsordning med Leif M Jensen A/S

  Medlemmer af SGF kan deltage i den brøndrensningsordning, som er indgået med firmaet Leif M
  Jensen, LMJ.
  Ordningen har fungeret i mange år til meget stor tilfredshed for vore medlemmer.
  Der foretages én årlig oprensning hen mod slutningen af året af rendestensbrøndene i de veje, der
  ligger inden for medlemsforeningens område.
  Nedenfor er der et tilmeldingsskema og yderligere oplysninger om ordningen.
  Man tilmelder sig direkte til LMJ
  Kontaktperson i LMJ: Kim Mortensen, der træffes på tlf. 4327 1562 eller mobil 5151 7404
  Skemaet sendes via mail til: km@lmj.dk eller med post til LMJ, Sydvestvej 70, 2600 Glostrup, att:
  Kim Mortensen

  Professionel Kloakrensning og slamsugningService-tankrensning-og-sandfyldning
 • Advokat aftale

  Samarbejdsaftale med Advokatkontoret Kroer/Fink Advokater

  SGF har indgået samarbejdsaftale med advokatkontoret Kroer/Fink Advokater om juridisk bistand og rådgivning til SGF og SGF ’s medlemsforeninger og enkeltparceller i foreningerne.

  Samarbejdsaftalen omhandler, at SGF, medlemsforeninger og enkeltmedlemmer i foreningerne kan kontakte advokatkontoret med spørgsmål, hvor det vurderes, at der kan være behov for juridisk assistance i form af advokatbistand.

  Det kan dreje sig om:

  • Vedtægtsmæssige anliggender
  • Tvister omkring nabostridigheder og forhold mellem enkeltmedlemmer og foreningen
  • Tilbygning- og indbliksgener mv.
  • Sager i forhold til myndigheder og forsyningsselskaber
  • Erstatnings- og forsikringstvister, eksempelvis over for entreprenører, som måtte have forvoldt skade

  Det er i aftalen tydeliggjort, at henvendelser skal have en vis karakter af juridisk substans og tvistighed, hvorom der under henvendelsen aftales pris på advokatens forventede arbejde med sagen. Der betales ikke for henvendelsen til Advokatkontoret.

  Afregning for advokatmedvirken sker direkte til rekvirenten.

  Kontaktadressen er:

  Advokatkontoret Kroer/Fink Advokater

  Amager Strandvej 158 D,

  2300 København S.

  Telefon:  71992929  E-mail:  kontakt@kroerfink.dk  

  Att.: Advokat Mikael Skou Skjoldager

 • Om medlemsforsikringer gennem SGF

  Mulighed for at tegne retshjælpsforsikring

  En vigtig forsikring at have med i forsikringspakken for grundejerforeninger.

  Som medlem af SGF har jeres forening nu mulighed for at tegne en retshjælpsforsikring gennem Specialrisk til fordelagtig pris. Der er i dag ikke mange af vores medlemmer, der har en retshjælpsforsikring, men skulle uheldet være ude, er det en god idé at have en sådan.

  Vi ser en tendens til stigende sager internt i foreningerne men også for sager, som berører eksterne forhold som f.eks. byggesager og overtrædelse af servitutter. Forsikringen dækker f.eks. ved sager, hvor der behøves advokatbistand. Det er derfor en rigtig god idé at tegne en retshjælpsforsikring som supplement til bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikringen, som I normalt har inkluderet i jeres medlemskab af SGF.

  Prisen for vores medlemmer beregnes på baggrund af antal medlemmer i din forening (50 kr. pr. medlem) samt en skadeforsikringsafgift (1,1%) og gebyr (40 kr.). Den samlede pris for en retshjælpsforsikring for lige netop din forening kan beregnes ved nedenstående eksempel.

  Eksempel på beregning af årlig præmie for forening med 100 medlemmer:

  100 medlemmer á 50 kr. pr. medlem               5.000 kr.

  Skadeforsikringsafgift, 1,1%                                    55 kr.

  Gebyr                                                                          40 kr.

  I alt                                                                        5.095 kr.

  Er din forening en del af den kollektive bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring?

  For medlemmer, der er er kommet til siden 2005 har den kollektive bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring været en del af medlemskabet. Vi har ved nærmere gennemgang i bestyrelsen for SGF talt op og kommet frem til, at det er under halvdelen af vores medlemmer, der ikke er omfattet af den kollektive bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring. Det kan der naturligvis være forskellige grunde til, f.eks. har vi oplevet, at der ved skift på bestyrelsesposterne over tid kan være information, der er gået tabt.

  Så hvis jeres forening har været medlem af SGF siden før 2005, hvor vi indgik aftale om en kollektiv bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring, er det ikke sikkert jeres forening har denne forsikring.

  Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at checke jeres papirer og kontingentindbetalinger for at finde ud af, om I allerede er med i ordningen.

  Den årlige præmie (2024): 1.149,99 kr.

  Kontakt SGF for yderligere information

  Måske har I tegnet både ansvars- og retshjælpsforsikringer gennem andre selskaber, men hvis I ikke har, kan vi kun opfordre jer til, at kigge nærmere på de ordninger, vi tilbyder igennem SGF. Ønsker I at blive en del af de aftaler, SGF har indgået om hhv. ansvarsforsikring og retshjælpsforsikring, eller ønsker I yderligere information, er I velkomne til at kontakte Jannie Vestergaard fra SGFs bestyrelse på e-mail:
  post@husejerforeningen-aba.dk

 • Kollektiv ansvarsforsikring

  Kollektiv ansvarsforsikring

  SGF tilbyder en kollektiv ansvarsforsikring (Bestyrelsesforsikring) til foreningens medlemmer. Forsikringen er sammensat så den dækker behovet for parcel og grundejerforeninger.

  Policen kan hentes her:
  Kollektiv-ansvarsforsikring.pdf


  For nærmere information kontakt bestyrelsen: bestyrelsen@sgfnet.dk

 • Hegnsloven

  Hegnsloven

  De fleste foretrækker et godt naboskab – en hyggelig snak over hegnet søndag eftermiddag og fælles løsninger på hverdagens problemer. Men netop hegnet, der markerer skellet mellem din og din nabos grund, kan denne rammen om en svær nabostrid – måske synes du, at naboen klipper hækken for langt ned, eller at det nye hegn er for højt?
  For at undgå konflikter mellem dig og din nabo, har vi lavet en guide om hegnsloven.
  Guiden viser hvilke regler, der gælder, når du skal opsætte og vedligeholde dit hegn.
  Den forklarer, hvad du kan gøre, hvis du og din nabo er uenige om jeres fælles hegn, og hvordan hegnsynet kan hjælpe jer igennem en konflikt. Guiden kommer også med gode råd til, hvordan du undgår konflikter med din nabo.

Kommende aktiviteter

Bestyrelsesmøde d. xx. august kl. xx.xx Englandsvej 10