Sundbyernes Grundejerfællesskab

Velkommen til SGF’s nye og mere overskuelige hjemmeside.

SGF vil i fremtiden fokusere mere på hjemmesiden og holde den opdatere med informationer og artikler relevante for grundejerforeninger på Amager.

For nu finder du de seneste nyhedsbreve og indlæg, men vi vil løbende gennemgå de gamle indlæg og tilføje hvad vi finder relevant.

Hvis der er emner som du finder relevant for vores medlemmer er du velkommen til at skrive til bestyrelsen og så vil vi se om vi kan stykke et indlæg samme.

Med venlig hilsen, SGF

 • Advokataftale

  Advokataftale

  SGF har indgået aftale med advokat Line Herbst, Herbst, Thoregaard & Lange Advokater om juridisk rådgivning og assistance til grundejerforeninger, der er medlem af SGF. Rådgivningen og assistancen gælder også for enkeltmedlemmer af foreningerne.

  Aftalen angår tvistigheder og uklarheder i forbindelse med forståelse og tolkning af vedtægter og foreningsadministration, men omhandler også sager, der angår vedligeholdelse og renovering af private fællesveje og pladser samt hvor myndigheder og forsyningsselskaber måtte være implicerede. Det kan være Kommunen, Politiet, HOFOR eller andre.

  Honorar og betaling for medvirken aftales direkte mellem klienten og advokaten. Henvendelse på telefon, mail eller ved brev til advokaten koster ikke noget.

  Advokatens postadresse er: Center Boulevard 5, 2300 København S. E-mail: lhe@htl.dk  og Tlf. nr.: 47360020.

 • Kollektiv ansvarsforsikring

  Kollektiv ansvarsforsikring

  SGF tilbyder en kollektiv ansvarsforsikring (Bestyrelsesforsikring) til foreningens medlemmer. Forsikringen er sammensat så den dækker behovet for parcel og grundejerforeninger.

  Policen kan hentes her:
  Kollektiv-ansvarsforsikring.pdf


  For nærmere information kontakt bestyrelsen: bestyrelsen@sgfnet.dk

 • Hegnsloven

  Hegnsloven

  De fleste foretrækker et godt naboskab – en hyggelig snak over hegnet søndag eftermiddag og fælles løsninger på hverdagens problemer. Men netop hegnet, der markerer skellet mellem din og din nabos grund, kan denne rammen om en svær nabostrid – måske synes du, at naboen klipper hækken for langt ned, eller at det nye hegn er for højt?
  For at undgå konflikter mellem dig og din nabo, har vi lavet en guide om hegnsloven.
  Guiden viser hvilke regler, der gælder, når du skal opsætte og vedligeholde dit hegn.
  Den forklarer, hvad du kan gøre, hvis du og din nabo er uenige om jeres fælles hegn, og hvordan hegnsynet kan hjælpe jer igennem en konflikt. Guiden kommer også med gode råd til, hvordan du undgår konflikter med din nabo.

 • Vejledning om private fællesveje

  Vejledning om private fællesveje

  Lokaludvalgene i København har med deres tætte kontakt til grundejerforeninger, vejlav og boligforeninger et godt kendskab til de udfordringer, der kan være på de private fællesveje. Det er med baggrund i disse erfaringer, at lokaludvalgene i 2015 tog initiativ til en vejledning om private fællesveje.

  I december 2019 har lokaludvalgene udsendt et opdaterings ark til vejledningen.

 • Affaldshåndteringen i København

  Affaldshåndteringen i København

  Affaldshåndtering er blevet et emne, som mange er optaget af, da det er muligt at
  genanvende ressourcer som glas, plast og metal til at producere nye produkter.
  Det gør Københavns Kommune nu nemmere med en ny affaldsordning.

Kommende aktiviteter

 • Bestyrelsesmøde, d. 1. december kl. 17:30