SGF Nyt 2019 – 2

SGF generalforsamling 24. april 2019

Fra generalforsamlingen foreligger et fyldigt referat, der nyligt er sendt ud til orientering til medlemsforeningerne. Referatet indeholder bestyrelsens beretning til generalforsamlingen, og i beretningen er omtalt alle de emner og områder, SGF har været involveret i og virket for i det forløbne år til medlemmernes bedste.

Der er således emner/spørgsmål fra beretningen, der kan være aktuelle at tage op til drøftelse og vurdering i grundejerforeninger. Hvilket ikke mindst gælder emner, der i beretningen er omtalt som ”De eksternt relaterede anliggender” i grundejerfællesskabet, herunder aktuelt TDC’s udrulning af fibernet i store områder på private fællesveje på Amager.

Spørgsmål vedrørende fibernet

I den forbindelse er der i referatet resumé af projektleder Oliver Phaff Folkmanns indlæg på generalforsamlingen om arbejdet i TDC med udrulningen af fibernet på Amager. Er der lokalt spørgsmål vedrørende fibernet udrulningen, kan de rettes til:

Oliver Phaff Folkmann
Commerciel Manager
TDC Wholesale
Teglholmsgade 1,
2450 København SV.
E-mail: olf@tdc.dk
Tlf.: 31458060

Foretræde for SGF ´s bestyrelse

Ved alle møder i SGF ´s bestyrelse er der mulighed for, at repræsentanter for medlemsforeninger kan besøge/få foretræde for bestyrelsen med aktuelle grundejerforeningsspørgsmål. Forespørgsel om foretræde rettes forudgående til formanden Erhardt Franzen. E-mail: formanden@sgfnet.dk  Tlf.: 21633799.

Venlig hilsen,
Sundbyernes GrundejerFællesskab
www.sgfnet.dk