SGF Nyt 2019 – 5

SGF Nyhedsmail 5 – 2019

Brændeovne og luftforurening

I mailudsendelse til jer den 8. oktober 2019 orienterede vi med invitation til åben orienterings- og debatmøde i Bibliotekshuset på Rodosvej den 30. oktober 2019 om brændeovne og luftforurening.
Arrangør af mødet var Miljøpunkt Amager.
Fra mødet, hvor ca. 35 var mødt frem, er der af Miljøpunktets leder Dorte Grastrup-Hansen udarbejdet et glimrende sammendrag, som ud over omtale af mødets forløb indeholder gode råd og anvisninger vedrørende installering og brug af brændeovne. Sammendraget er vedhæftet denne Nyhedsmail og kan af grundejerforeninger bruges i information til medlemmerne. Det kan fx være på generalforsamling eller i anden samling af medlemmerne i foreningen.

Udfordringerne med øget fremmed parkering på private fællesveje

På amager kender vi godt til de øgede fremmede parkeringer på vore private fællesveje i grundejerforeninger, hvilket man i øvrigt også gør i andre dele i København. Det er fortrinsvis i områderne tæt på trafikknudepunkter som S- og Metrostationer og i områderne ved de nye bydele, som er Ørestad, langs Amager Strandvej og Islands Brygge på Amager. I de nye bebyggelser koster det dyrt at parkere på P-pladser og i P-huse. Og for at spare disse udgifter, er det, at beboere og folk, der kører på arbejde i nybyggerområderne, parkerer gratis på de private fællesveje i nærmeste omegn, til stor gene for dem der bor dér og for gennemkørsel på vejene.
Tilsvarende udfordringer er på Østamager, i nærheden af lufthavnen, hvor rejsende parkerer på oplandets private fællesveje i villakvarterer mv. og tager den sidste strækning til lufthavnen med enten Taxa eller offentlige transportmidler for at spare parkeringsudgiften i lufthavnen.


Træge myndigheder

Problemet med de fremmede parkeringer har ved flere lejligheder været taget op med parkeringsmyndighederne i Københavns Kommune, men uden at kommunen har ment, at kunne gøre noget effektivt ved det. Grelle steder er der indrettet tidsbegrænsede zoner. Men situationen er kun blevet værre med årene. I områder er det nu blevet så grelt, at husejere må se den del af parcellens grund, der udgør vejarealet ud for huset, blive overtaget til offentligt parkeringsareal for spekulative fremmede bilejere.
For os, der bor på de private fællesveje, er situationen uacceptabelt. Allerede for flere år siden rejste SGF, sammen med lokaludvalgene problemet på Amager, og tilsvarende har paraplyorganisationen Grundejeren.dk gjort det i Vestkøbenhavn. Samstemmende er SGF og Grundejeren.dk nu enige om, at Københavns Kommune skal presses til at være forstående og behjælpelige med at få bremset denne fatale udvikling i parkeringsproblemet på de private fællesveje.

Orienterings- og debatmøde i Vanløse


I slutningen af november afholdtes et orienterings- og debatmøde i Vanløse Kulturcentrum om parkeringsudfordringerne for de private fællesveje i kommunen. Forskellige ordninger for parkering og parkeringszoner drøftedes. Alt sammen med det formål at undgå den fremmede parkering på villavejene. Fra mødet foreligger vedhæftede planchebilag, som anvendtes i indlæg af enhedschef i kommunens Teknik- og Miljøforvaltning Jesper Borch. I bilagene er der gjort rede for mulighederne for omhandlede ordninger. Hvilket gælder både offentlige og private
parkeringszoneordninger.


Private parkeringsordninger

Ved ønske om etablering af privat parkeringsordning er der mulighed for at rådføre sig med bl.a. Parkeringskompagniet eller GoPark Aps, der tilbyder at administrere ordninger på private fællesveje. Uanset hvilken ordning, der er tale om, skal den godkendes af kommunen og politiet.
Ved private ordninger ser kommunen gerne, at ordningen omhandler et større geografisk område, så den ene grundejerforening ikke bare ”eksporterer” problemet til naboforeningen.
Sammen med Grundejeren.dk og lokaludvalgene agter SGF at fortsætte overordnede bestræbelser på at bremse udviklingen med, at fremmede bilejere bruger private fællesveje som offentlig gratis parkeringsplads.


SGF takker medlemsforeningerne og private medlemmer for godt samarbejde
Med tak for godt samarbejde i det forløbne år 2019 ønsker bestyrelsen hermed alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Mvh. Bestyrelsen SGF