SGF Nyt 2020 – 1

Kære medlemmer af Sundbyernes GrundejerFællesskab (SGF)

Udgivelse af ark med rettelser og suppleringer til håndbogen ”Vejledning om Private Fællesveje”.
Håndbogen ”Vejledning om Private Fællesveje”, der blev udgivet i 2015 og har været flittigt brugt som opslagsbog i grundejerforeninger og vejlaug, var over årene blevet mangelfuld på visseområder, idet der løbende sker ændringer og tilføjelser som følge af ny/ændret lovgivning, regler og anvisninger for foreningslivet og private fællesveje.

Et ajourføringsarbejde blev derfor sat i gang og gennemført i 2019. Arbejdet er udført og bekostet af lokaludvalg, i tæt samarbejde med grundejerforeninger i lokalområder, SGF og Grundejeren.dk i en ledsagende Styregruppe, hvor SGF har været med i gruppen.

Resultatet af ajourføringsarbejdet forelå ved årsskiftet, i form af vedhæftede 15 supplerende rettelsesark til vejledningen. Både rettelsesarkene og hovedvejledningen ”Vejledning om Private Fællesveje” kan ses/hentes på SGF ́s hjemmeside under menupunkt ”VEJE – NY INFO”, ligesom det også ligger på lokaludvalgenes og Miljøpunkt Amagers hjemmesider. Materialet omhandler et relevant emne at omtale i bl.a. beretninger til grundejerforeningernes generalforsamlinger her i det nye år.

Med venlig hilsen
Sundbyernes GrundejerFællesskab