SGF Nyt 2020 – 2

Sundbyernes GrundejerFællesskab

Amager den 24. marts 2020

Kære medlemmer af Sundbyernes GrundejerFællesskab (SGF)


SGF’s generalforsamling 2020
Situationen med coronasmitten, og de deraf indførte foranstaltninger i samfundet, har gjort det svært for foreningslivet, at afholde de i vedtægterne foreskrevne generalforsamlinger inden for tidsfristen.
Med de seneste udmeldinger fra regering og myndigheder, om forlængelse af restriktioner og anbefalinger i forbindelse med epidemien, har vi i SGF måttet tage til efterretning, at det sundhedsmæssigt ikke vil være forsvarligt, at samle foreningens medlemmer til den årlige generalforsamling inden udløbet af april måned, som ellers vedtægterne foreskriver.
Vi afventer den fornødne klarhed over coronasituationen, og vil derefter – med en rimelig frist – finde en dato og indkalde til årets generalforsamling.


TDC og afleveringsforretninger i forbindelse med færdiggørelse af arbejdet med udrulning af fibernet
Der har i de seneste par måneder af TDC, Kommunen og entreprenører været gennemført/planlagt afleveringsforretninger af arbejdet med at udrulle fibernet på private fællesveje i grundejerforeninger på Amager. Nogle steder er arbejdet lavet om flere gange.
Senest er nogle af de planlagte afleveringsforretninger aflyst som følge af coronasituationen.
Indtil nu har forretningerne fortrinsvis kun omhandlet flisearbejdet, da asfaltarbejdet og udbedring af andre fejl og mangler i forbindelse med udrulningen først foretages, når vejrliget er til det.
Med den nævnte opdeling af afleveringsforretningerne, finder SGF anledning til at gøre grundejerforeningerne opmærksomme på, at det er vigtigt, at man er repræsenteret ved alle forretningerne og at man sikre sig, at alle fejl og mangler bliver udbedret.

Med venlig hilsen
Sundbyernes GrundejerFællesskab
Bestyrelsen