SGF Nyt 2020 – 3

Kære medlemmer af Sundbyernes GrundejerFællesskab, SGF

1 . Ordinær generalforsamling i SGF – 2020
I vores ”Nyhedsmail 2 – 2020” meddelte vi, at vi pga. Covid-19 situationen ikke kunne afholde årets generalforsamling inden udløbet af april måned, som ellers vore vedtægter siger, men at det ville ske senere, når corona-situationen var mere under kontrol.
Det føler vi, den er nu, og har derfor besluttet, at afholde årets generalforsamling mandag den 28. september 2020 kl. 18:30 i restaurant ”Kareten” i Hollænderdybet, og at den formelle indkaldelse, med dagsorden og bilag sendes til jer i slutningen af denne måned.
Måtte der fra medlemmer være forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse være fremsendt til bestyrelsen senest den 1. september 2020.

2 . Hegnsloven
Vedhæftet følger til orientering ajourført information om hegnslovgivningen. Informationen, som vi har fået fra mæglerfirmaet ”Din-Bolighandel”, kan være nyttigt i foreningsarbejdet og vil også være at finde på SGF ’s hjemmeside.

3 . Afslutningen af TDC ’s arbejde med at rulle fibernet ud på private fællesveje mv. på Amager
Også Covid-19 situationen har haft forsinkende virkning på arbejdet med udrulningen af fibernettet. Det gælder ikke mindst gennemførelsen af afleveringsforretningerne, som mange steder er blevet delt op i flere faser, hvor en fase omhandler flisearbejdet, en anden fase omhandler asfaltarbejdet på fortovet og en tredje fase omhandler afretning og udlægning af asfalt på opgravninger i vejbanen, der har været nødvendige for fibernet udrulningen fra fortov til fortov.
Hvor faseopdeling måtte forekomme, er det ekstra vigtigt, at man i grundejerforeningen er opmærksom på, at nu alle ting er blevet lavet og kommet med i afleveringsforretningen, som de skal. I en række situationer har kommunen, pga. Covid-19 situationen ikke kunnet være repræsenteret på afleveringsforretningen, hvor så kun TDC og entreprenøren har været med. Der opfordres til, at afleveringsforretningen ledsages af et protokollat.

Med venlig hilsen
Sundbyernes GrundejerFællesskab, SGF