SGF Nyt 2020 – 5

Kære medlemmer af Sundbyernes GrundejerFællesskab (SGF)

Er der fortsat fejl og mangler i TDC ’s arbejde med afslutning af udrulning af fibernet på private fællesveje?

Flere og flere grundejerforeninger har kunnet melde om færdigt arbejde med udrulning af fibernet. Men der er fortsat foreninger, hvor arbejdet med udbedringen af fejl og mangler ikke er færdiggjort endnu. I de foreninger opfordrer vi bestyrelserne til, at holde TDC op på, at selskabet får gjort arbejdet færdigt snarest.

Af hensyn til at få overblik over omfanget af foreninger, hvor arbejdet med fibernet udrulning og udbedring af fejl og mangler samt afleveringsforretning ikke er foretaget endnu, vil vi i SGF meget gerne høre om det snarest.

Det gøres pr. mail til info@sgfnet.dk  eller pr. brev til SGF, Englandsvej 10. st. mf., 2300 København S. inden den 20. ds.

I forbindelse med besvarelse skal vi venligst anmode om oplysning om navn og adresse (post, mail, telefon) på den person, der aktuelt tegner foreningen i forhold til SGF.

Vi gør ved lejligheden tillige opmærksom på, at fristen for tilmelding til SGF ’s generalforsamling den 25. november kl. 18:30 i selskabslokalerne i ”Kareten”, Hollænderdybet 1 er den 18. ds. Som vi skrev i invitationen, er alle Covid-19 bestemmelserne om forebyggelse af smittespredning opfyldt under afviklingen af generalforsamlingen. Det gælder arealkrav, indretningskrav, afstandskrav, afspritningskrav og krav om mundbind (krav om mundbind gælder ikke, når man sidder ned under generalforsamlingen).

Venlig hilsen,

Sundbyernes GrundejerFællesskab