Retshjælpsforsikring

Vi har på det seneste set flere sager rettet mod foreninger og ikke mod deres bestyrelser. Taber foreningen sagen vil det være forbundet med omkostninger, som foreningen må udrede. Dette kan man beskytte sig mod, ved at tegne en retshjælpsforsikring. I en forening har alle husstande hver især formentlig en husstandsforsikring, hvori der indgår retshjælp, men den kan man desværre ikke gøre brug af, når en sag rettes mod foreningen og ikke mod husstanden.

Det er derfor nødvendigt at tegne en særskilt retshjælpsforsikring til foreningen. Det har blot den ulempe, at det er forbundet med en meget høj præmie på mange tusind kroner, hvis man som enkelt forening vil tegne en separat retshjælpsforsikring. Er man derimod flere grundejerforeninger som slår sig sammen, kan man opnå et fordelagtigt tilbud med en lavere præmie.

Advokater er dygtige til at løse tvister – men også dyre i drift. Derfor vii mange foreninger uden retshjælpsforsikring ofte opgive for hurtigt og give efter for endda helt urimelige krav i tvister, af frygt for både at skulle dække sagsomkostninger, samt det beløb, som tvisten står om. Tvister kan opstå mellem foreningen på den ene side og mange forskellige personer/virksomheder på den anden side. Ofte er det mellem foreningen og f.eks. en håndværker, brolægger der har udført et stykke arbejde for foreningen.
De dårligt renoverede fortove efter udrulning af fibernet er et godt eksempel på, at det i sidste ende kan være nødvendigt for foreningen at anlægge sag mod den ansvarlige entreprenør for at få arbejdet og sagen afsluttet og alt reetableret som det var før opgravningen. I dette tilfælde vil en retshjælpsforsikring dække sagsomkostningerne for foreningen, hvis altså foreningen har en fornuftig sag…

SGF har indhentet et pristilbud på en individuel aftale om retshjælpsforsikring. For at kunne starte op, kræver det at min. 10 foreninger tilmelder sig aftalen. Det bliver individuelt på den måde, at det er den enkelte forening som indgår aftalen direkte med forsikringsselskabet. Tilbuddet dækker sagsomkostninger op til 150.000 kr. for den enkelte grundejerforening.
Præmien udregnes efter hvor mange parceller der er i foreningen og præmien udgør 27,59 kr. pr. parcel.
Er der fx 40 parceller i foreningen, vil den årlige samlede præmie udgøre 40 x 27,59 kr. = 1.103,60 kr.
Der gælder dog en minimumspræmie på 1.060,00 kr., dvs. foreninger med færre end 35 parceller har en årlig præmie på 1.060,00 kr. Selvrisikoen er 10% af erstatningsbeløbet, minimum 5.000,- kr.

Er din forening interesseret i at modtage et tilbud på en retshjælpsforsikringen så udfyld dokumentet nedenfor og send det til os. Vi sørger derefter for at sende det videre til forsikringsselskabet som vil kontakte jer.

Du kan læse mere om forsikringen i policen her: http://sgfnet.dk/wp-content/uploads/2021/12/Retshjaelp-erhverv-betingelser-vers-2.pdf