SGF Nyt 2022 – 2

                                                               Amager den 7. marts 2022

Der er to emner i denne Nyhedsmail:

  1. Den videre proces med etablering af nye parkeringszoner
  2. Ordinær generalforsamling i SGF

Ad. 1. Den videre proces med etablering af nye parkeringszoner

I vores Nyhedsmail 2 – 2021 i december 2021 orienterede vi om igangværende tilløb i kommunen til udrulning af i alt 15 nye parkeringszoner i København. Alle som tidsparkeringszoner. På Amager er der tale om 4 zoner. 3 af zonerne er i forlængelse af nuværende tids-/betalingszoner omkring metrostationerne Amager Bro og Lergravsparken, strækkende sig sydpå på begge sider af Amagerbrogade og i Øst langs stranden og 1 zone er på den nordlige del af Amager. Se vedhæftede foreløbige skitse. Udrulningen omfatter mange private fællesveje og dermed grundejerforeninger på Øen.

Det indledende og gennemførende arbejde forestås af kommunens Teknik- og Miljøforvaltning (TMF). Det indledes med, at indhente oplysninger om gjorte erfaringer i bestående tidsparkeringszoner (3 timer mellem 8 – 19) i byen og bruge disse oplysninger ved udarbejdelse af model/modeller for nye zoners udstrækning og indretning samt regler for parkering i zonerne med tidsangivelse, beboerlicenser, erhvervslicenser, gæstelicenser, kontrol mv.

Kommunen er opmærksom på, at inddrage lokaludvalgene, foreningerne og borgerne i de respektive områder i forberedelsesarbejdet. I den forbindelse er SGF opmærksom på grundejerforeningernes interesse i, at være orienteret og være medinddraget i udrulningen.

Sammen med TMF er der i lokaludvalgene for nylig indledt drøftelser vedrørende den strategiske fremgangsmåde med høringsproces og borgermøder om sagen i løbet af foråret/forsommeren. Således vil lokaludvalgene inden sommerferien være medvirkende i borgerhøring om udrulningen. Med tidsplan, indhold, retningslinjer, evt. særaftaler (ønsker om private ordninger), kontrol mv.

Ad. 2. Ordinær generalforsamling i SGF

Til orientering afholder SGF ordinær generalforsamling torsdag den 21. april 2022 kl. 19 i restaurant ”Kareten”. Formel indkaldelse til generalforsamlingen udsendes inden så længe.

Der vil på generalforsamlingen være udvidet orientering om tidsparkeringszoneudrulningen.

Sundbyernes Grundejerfællesskab (SGF)

Erhardt Franzen