Advokat aftale

SGF har indgået samarbejdsaftale med advokatkontoret Kroer/Fink Advokater om juridisk bistand og rådgivning til SGF og SGF ’s medlemsforeninger og enkeltparceller i foreningerne.

Samarbejdsaftalen omhandler, at SGF, medlemsforeninger og enkeltmedlemmer i foreningerne kan kontakte advokatkontoret med spørgsmål, hvor det vurderes, at der kan være behov for juridisk assistance i form af advokatbistand.

Det kan dreje sig om:

  • Vedtægtsmæssige anliggender
  • Tvister omkring nabostridigheder og forhold mellem enkeltmedlemmer og foreningen
  • Tilbygning- og indbliksgener mv.
  • Sager i forhold til myndigheder og forsyningsselskaber
  • Erstatnings- og forsikringstvister, eksempelvis over for entreprenører, som måtte have forvoldt skade

Det er i aftalen tydeliggjort, at henvendelser skal have en vis karakter af juridisk substans og tvistighed, hvorom der under henvendelsen aftales pris på advokatens forventede arbejde med sagen. Der betales ikke for henvendelsen til Advokatkontoret.

Afregning for advokatmedvirken sker direkte til rekvirenten.

Kontaktadressen er:

Advokatkontoret Kroer/Fink Advokater

Amager Strandvej 158 D,

2300 København S.

Telefon:  71992929  E-mail:  kontakt@kroerfink.dk  

Att.: Advokat Mikael Skou Skjoldager