Brøndrensningsordning

Brøndrensningsordning med Leif M Jensen A/S

Medlemmer af SGF kan deltage i den brøndrensningsordning, som er indgået med firmaet Leif M
Jensen, LMJ.
Ordningen har fungeret i mange år til meget stor tilfredshed for vore medlemmer.
Der foretages én årlig oprensning hen mod slutningen af året af rendestensbrøndene i de veje, der
ligger inden for medlemsforeningens område.
Nedenfor er der et tilmeldingsskema og yderligere oplysninger om ordningen.
Man tilmelder sig direkte til LMJ
Kontaktperson i LMJ: Kim Mortensen, der træffes på tlf. 4327 1562 eller mobil 5151 7404
Skemaet sendes via mail til: km@lmj.dk eller med post til LMJ, Sydvestvej 70, 2600 Glostrup, att:
Kim Mortensen

Professionel Kloakrensning og slamsugningService-tankrensning-og-sandfyldning