Renovering af veje

Aftale om vejvedligeholdelsesarbejde mellem SGF og NCC

Siden 2004 har SGF haft aftale med NCC om udførelse af arbejder med vedligeholdelse og renovering af private fællesveje i medlemsforeninger af SGF. Aftalen er benyttet flittigt over årene.

Vedligeholdelsesaftalen er revideret i 2022 og fremstår nu i en mere fuldendt beskrivelsesform. Aftalen optræder i sin fulde ordlyd som vedhæftet bilag.

I aftalen er omtalt: “Prisbilag”, men grund af tidens store usikkerhed omkring priser på råvarer og hjælpemateriel mv. på anlægs- og entreprenørområdet foreligger der ikke en tilgængelig åben prisoversigt fra NCC på området. Oplysning om priser og vedrørende arbejdsopgaverne indhentes af den enkelte forening ved direkte henvendelse til NCC.

Kontaktperson i NCC er:

Kasper Højgaard Johansen

E-mail: kasjoh@ncc.dk

Mobil: 29 49 61 11

Kontrakten gælder alle størrelser af arbejdsopgaver.