Gennemse Kategori

Forening

Retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikring

En vigtig forsikring at have med i forsikringspakken for grundejerforeninger.

I SGF’s forsikringspakke, som indeholder Erhvervs-, Bestyrelses-, Ledelsesansvars- og underslæbsforsikring for en grundejer- eller ejerforening, mangler der dags dato en Retshjælpsforsikring.
Vi har fra forsikringspakkens start ikke følt det nødvendigt at inkludere en retshjælpsforsikring, da vi udelukkende fokuserede på, at sikre foreningens bestyrelsesmedlemmer mod personligt at blive mødt med krav om erstatning, i tilfælde af en sag som kunne live rettet mod dem, hvilket der er eksempler på.

Læs Videre