Gennemse Kategori

Forside

Retshjælpsforsikring

Retshjælpsforsikring

En vigtig forsikring at have med i forsikringspakken for grundejerforeninger.

I SGF’s forsikringspakke, som indeholder Erhvervs-, Bestyrelses-, Ledelsesansvars- og underslæbsforsikring for en grundejer- eller ejerforening, mangler der dags dato en Retshjælpsforsikring.
Vi har fra forsikringspakkens start ikke følt det nødvendigt at inkludere en retshjælpsforsikring, da vi udelukkende fokuserede på, at sikre foreningens bestyrelsesmedlemmer mod personligt at blive mødt med krav om erstatning, i tilfælde af en sag som kunne live rettet mod dem, hvilket der er eksempler på.

Læs Videre

Hegnsloven

Hegnsloven

De fleste foretrækker et godt naboskab – en hyggelig snak over hegnet søndag eftermiddag og fælles løsninger på hverdagens problemer. Men netop hegnet, der markerer skellet mellem din og din nabos grund, kan denne rammen om en svær nabostrid – måske synes du, at naboen klipper hækken for langt ned, eller at det nye hegn er for højt?
For at undgå konflikter mellem dig og din nabo, har vi lavet en guide om hegnsloven.
Guiden viser hvilke regler, der gælder, når du skal opsætte og vedligeholde dit hegn.
Den forklarer, hvad du kan gøre, hvis du og din nabo er uenige om jeres fælles hegn, og hvordan hegnsynet kan hjælpe jer igennem en konflikt. Guiden kommer også med gode råd til, hvordan du undgår konflikter med din nabo.

Vejledning om private fællesveje

Vejledning om private fællesveje

Lokaludvalgene i København har med deres tætte kontakt til grundejerforeninger, vejlav og boligforeninger et godt kendskab til de udfordringer, der kan være på de private fællesveje. Det er med baggrund i disse erfaringer, at lokaludvalgene i 2015 tog initiativ til en vejledning om private fællesveje.

I december 2019 har lokaludvalgene udsendt et opdaterings ark til vejledningen.