Gennemse Kategori

Ikke-kategoriseret

Advokataftale

Advokataftale

SGF har indgået aftale med advokat Line Herbst, Herbst, Thoregaard & Lange Advokater om juridisk rådgivning og assistance til grundejerforeninger, der er medlem af SGF. Rådgivningen og assistancen gælder også for enkeltmedlemmer af foreningerne.

Aftalen angår tvistigheder og uklarheder i forbindelse med forståelse og tolkning af vedtægter og foreningsadministration, men omhandler også sager, der angår vedligeholdelse og renovering af private fællesveje og pladser samt hvor myndigheder og forsyningsselskaber måtte være implicerede. Det kan være Kommunen, Politiet, HOFOR eller andre.

Honorar og betaling for medvirken aftales direkte mellem klienten og advokaten. Henvendelse på telefon, mail eller ved brev til advokaten koster ikke noget.

Advokatens postadresse er: Center Boulevard 5, 2300 København S. E-mail: lhe@htl.dk  og Tlf. nr.: 47360020.