Om SGF

Sundbyernes Grundejerfællesskab er en upolitisk paraply- og interesseorganisation for alle grundejere i Sundby og på Amager.

SGF:

 • er en interesseforening for grundejere på Amager.Som medlem kan optages personer, selskaber og foreninger, som ejer eller administrerer fast ejendom på Amager, samt foreninger, som varetager disse interesser.
 • er en demokratisk opbygget forening med generalforsamling og bestyrelse, og alle tillidshverv er ulønnede.
 • har ca. 100 medlemsforeninger – med mere end 5.000 husstande.
 • Medlemsmøderog andre aktiviteter arrangeres hvert år. Her er der mulighed for
  udveksling af erfaringer og oplysninger foreningerne imellem, og der kan
  drøftes fælles relevante cases.
 • samarbejder med og er repræsenteret i en række relevante instanser:
  Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest
  Lokaludvalg , Sundby Lokalråd, Boligretten m.fl.
 • indgår i aktiv dialog med Københavns Kommune vedr. grundejerforhold, med HOFOR og DONG vedr. forsyning og med Teknik- og Miljøforvaltningen om vore veje og anlæg.
 • og et medlemsskab i vor forening og netværk kan absolut betale sig.

Du kan læse historien om Sundbyernes Grundejerfællesskab her.

Foreningens / fællesskabets vedtægter kan du læse HER